Hvad betyder CPA?

CPA er forkortelsen for Cost Per Acquisition og bruges i forhold til annoncering. En CPA belyser, hvor meget man har betalt for en specifik handling på et website. En handling kan være et køb, en tilmelding til et nyhedsbrev eller noget helt tredje. Det er her vigtigt, man beregner, hvad man maksimalt vil betale for en handling.

Nøgletallet er også kendt som “Cost Per Lead” (CPL) og Cost Per Action.
Det udregnes som følgende: Udgiften til annonceringen / antallet af konverteringer.

Du skal have Webanalytics installeret, for at kunne beregne en CPA – eksempelvis Google Analytics. CPA’en er et godt målepunkt for servicevirksomheder, til hvad de maksimalt bør betale for et lead. Således vil man kunne beregne, om ens annoncering er rentabelt.

Du kan selv prøve at udregne, hvad din CPA bør være – jeg har lavet en beregner, så du hurtigt kan finde frem til, hvad du bør gå efter ud fra dine egne tal. Prøv beregneren her.