Hvad betyder Above the fold?

Above the fold eller over folden, er et begreb brugt inden for SEO. Udtrykket stammer fra aviser – da en avis ofte vil være foldet og sat på et stativ, er værdien størst for en virksomhed, hvis ens artikel er placeret over “folden”. Det vil  give flest eksponeringer fra forbigående.

I forhold til SEO betyder begrebet den del af hjemmesiden, hvor du ikke behøves at “scrolle” for at se elementerne. De elementer brugerne ser først – elementerne der ligger above the fold – vurderes at være mest relevant. Kort sagt, desto højere et HTML element ligger (tekst, billeder eller links) desto vigtigere må de være for siden.

Det er en dårlig idé at have reklamer “above the fold” på en hjemmeside. Google vil højst sandsynlig give hjemmesiden en dårligere placering, da det ikke er værdifuldt for brugeren. Det er selvfølgelig klart bedst for virksomheden med reklamer, at have disse præsenteret øverst, da de får flere eksponeringer, men giver samtidig en målkonflikt. Som udgangspunkt, skal det der er vigtigst for brugerne ligge above the fold.

Det er også vigtigt, at en hjemmeside skal kunne loade above the fold på under et sekund – dette er med hensyn til, at brugerne skal nå at kunne bedømme om de vil blive på siden. Hvis ens hjemmeside ikke kan loade above the fold på under 1 sekund, bør man se det, som et alvorligt problem.